ТОВ «ВЕКА УКРАЇНА»

В зв’язку з моєю реєстрацією на сайті http://www.montazh.veka.ua

Я цією своєю згодою надаю ТОВ «ВЕКА УКРАЇНА» (далі – Компанія) як володільцю бази персональних даних або будь-якому іншому розпоряднику бази персональних даних, призначеному Компанією на власний розсуд з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності Компанії з контрагентами – фізичними особами - підприємцями та/або фізичними особами, підготовки відповідно до вимог законодавства звітності та іншої інформації, а також внутрішніх документів Компанії тощо свою безвідкличну письмову згоду на необмежений строк на обробку моїх персональних даних відповідно до зазначеної мети, процедур обробки персональних даних встановлених внутрішніми документами Компанії з правом на власний розсуд Компанії визначати місцезнаходження бази персональних даних, її найменування, призначення, з правом Компанії на поширення та передачу моїх персональних даних та відомостей про мене серед працівників Компанії та контрагентів Компанії.

Цим також підтверджую та погоджуюсь, що мене письмово повідомлено про включення інформації про мене, зазначених в договорі (в тому числі, але не виключно паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце проживання, контактні дані, дані про банківські рахунки, дані щодо системи оподаткування) та одержаних в ході виконання договору моїх персональних даних до бази персональних даних Компанії, про мету збору та обробки персональних, а також про мої права визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, яким можуть передаватися мої персональні дані.

© 2013 VEKA